Draagkracht en het Coronavirus

23-9-2021

Geachte relatie,

Vanaf zaterdag 25 september zal vanuit de Nederlandse overheid de maatregel om verplicht 1,5m afstand te houden komen te vervallen. Dit betekent dat wij, m.b.t. de inzet van onze dragers, onze werkzaamheden kunnen uitvoeren zoals u dat voor de corona-maatregelen van ons gewend was.

Specifiek verandert er per 25 september het volgende m.b.t. de inzet van onze dragers:

  • Het aanreiken van prentjes en misboekjes aan genodigden en nabestaanden is weer mogelijk
  • Het verzorgen van de collecte in de kerk is weer mogelijk
  • Personeel van Draagkracht is in de gelegenheid om te dragen of schouderen met 6 personen
  • Het verzorgen van de schriftelijke condoleance is weer mogelijk
  • Overig materiaal, zoals een aspergil of schepje, kunnen meegenomen worden en tevens aangereikt worden door onze medewerkers indien tijdig aangevraagd bij uw bestelling

Graag willen wij u vragen onze medewerkers wel de ruimte te geven om hun werkzaamheden veilig en correct uit te kunnen voeren en nabestaanden en genodigden hier tevens op te attenderen. Dit in lijn met het advies van de Nederlandse overheid om, waar mogelijk, onderlinge afstand te bewaren.

De federale richtlijnen van de Belgische overheid komen momenteel op hoofdlijnen overeen met de Nederlandse, met als belangrijke toevoeging dat onze medewerkers in België een mondmasker zullen draggen. Op lokaal niveau kunnen de richtlijnen in België variëren, hierin zoeken we graag de afstemming met u.

Wij zullen u zo spoedig mogelijk informeren bij een volgende wijziging in beleid vanuit de Nederlandse en/of Belgische overheid om, met inachtneming van de geldende maatregelen, onze dienstverlening optimaal te laten aansluiten bij de wensen van u en de nabestaanden.

Voor gedetailleerde informatie omtrent de nationale overheidsmaatregelen kunt u terecht: