Draagkracht en het Coronavirus

09-02-2021

Geachte relatie,

Om onze dienstverlening zo veilig en goed mogelijk te kunnen voortzetten gedurende de corona-pandemie, hebben we een aantal maatregelen in acht moeten nemen voor de samenwerking met onze dragers.
Deze worden hieronder vermeld, vriendelijk verzoek om deze aandachtig door te nemen.

Gelukkig kan onze dienstverlening, binnen de maatregelen, grotendeels doorgang vinden. Denkt u hierbij aan o.a.; het begeleiden en schouderen van de overledene, het begeleiden van de rouwwagen, het dragen van de bloemen, het verzorgen van materialen zoals perspex schragen, schaarwagen en geluidsinstallatie.
Indien er vragen of onduidelijkheden zijn, neem gerust contact op met het bedrijfsbureau via +31 (0)76 204 30 70, [email protected] of onze chat.

 • Indien het een uitvaart betreft waarbij de doodsoorzaak het coronavirus is, willen wij u dringend verzoeken om dit vooraf duidelijk aan ons te melden via opmerkingen in het bestelformulier, of bovenstaande contactgegevens. Op deze manier kunnen wij extra voorzorgsmaatregelen nemen voor de veiligheid van ons personeel.
 • Het momenteel niet mogelijk om afwisselend dragers en familie de kist te laten begeleiden.
 • Schriftelijke condoleance is mogelijk maar dit dient vooraf aangevraagd te worden. Dragers nemen de hiervoor benodigde materialen niet standaard mee. Bij de aanvraag voor schriftelijke condoleance zou het fijn zijn als u een schatting van het aantal aanwezigen geeft.
 • Het aanreiken van prentjes of kerkboekjes aan genodigden en nabestaanden is helaas niet mogelijk. Dit in verband met het risico op hand-op-hand contact en het niet kunnen houden van 1,5m afstand.

  De kerkboekjes kunnen op tafel achterin de kerk klaargelegd worden door de dragers.
 • Indien gewenst worden collecteschalen en bidprentjes halverwege de dienst achterin de kerk klaargezet, zodat aanwezigen bij vertrek aan de collecte kunnen bijdragen en een prentje kunnen pakken. Schaal en prentjes worden niet aangereikt door de dragers tijdens de dienst.
  Als de locatie het toelaat is in overleg een alternatief hiervoor mogelijk, zo lang 1,5m afstand bewaard kan worden (bijvoorbeeld een offergang met tafel voor in de kerk tijdens de dienst).
 • Er wordt momenteel geen schepje en wijwater meer meegegeven aan de dragers, indien u deze toch wilt gebruiken op de begraafplaats zullen de dragers deze neerleggen voor nabestaanden en niet aanreiken.
 • Het gecombineerd dragen met derden is momenteel niet mogelijk.
 • Bij het instrueren van ons personeel gaan wij ervan uit dat op locatie alle maatregelen van de Nederlandse of Belgische overheid in acht genomen worden en er geen positief geteste personen aanwezig zijn.

Hartelijk dank voor het meedenken in deze lastige periode, op deze wijze kunnen we samen bijdragen aan een mooi en waardig afscheid.


01-10-2020

Vanaf 1 oktober 2020 dragen alle medewerkers, conform de overheidsrichtlijnen tijdens al het draagwerk een (zwart) mondkapje

In verband met de door de overheid op 29 en 30 september aangekondigde landelijke maatregelen en richtlijnen met betrekking tot het terugdringen van verdere verspreiding van het Coronavirus worden de volgende maatregelen genomen bij Draagkracht

 • Draag waar mogelijk binnen een mondkapje
 • Mondkapjes in de voertuigen dragen is verplicht
 • Draagkracht verstrekt per medewerker een mondkapje, bij verlies/vergeten kan een mondkapje aangeschaft worden via Draagkracht a €2,50
 • Vermijd groepsvorming op kantoor
 • Niet gezamenlijk koffie drinken
 • Geen vrijmibo of andere samenkomsten
 • Geen gezamenlijke lunch, lunch alleen
 • Geen fysieke meetings
 • Geen fysieke inschrijfmomenten/trainingen
 • Houd 1,5 meter afstand op de vestiging
 • Attendeer collega’s erop als maatregelen vergeten worden
 • Eerdere richtlijnen en maatregelen zoals handen desinfecteren blijven van kracht

09-07-2020

(Nederland & Belgie)
Prentjes worden klaargelegd door onze medewerkers, zo lang de 1,5m gegarandeerd kan worden en er een vrije bank tussen de genodigden zit. Is dit niet het geval, dan worden de prentjes op een plek klaargelegd  waar de genodigden deze zelf kunnen pakken.
Let op, onze medewerkers reiken deze dus niet persoonlijk aan.

(Nederland)
De collecte in de RK kerk zal worden uitgevoerd volgens het ‘protocol kerkelijk leven op anderhalve meter’ dat per 1 juli ingevoerd is door de RK kerk Nederland. Hierin staat vermeld dat genodigden kunnen bijdragen aan de collecte via een collecte op een tafel bij de uitgang.

(Nederland)
Schriftelijke condoleance kan weer op verzoek klaargelegd worden (geeft u dit a.u.b. duidelijk aan in de opdracht wanneer gewenst). Werknemers leggen de condoleance klaar, raken deze gedurende de dienst niet aan en ruimen deze na afloop weer op.

(Nederland & Belgie)
Schepje, wijwater en aspergil kunnen weer op verzoek klaargelegd worden, werknemers raken deze tussentijds niet aan (en reiken deze dus ook niet aan).

(Nederland & Belgie)
We begeleiden en schouderen de kist weer met 6 personen indien gewenst.


17-06-2020

België

 • De veiligheidsafstand moet worden nageleefd met een maximum van 100 personen
 • Vanaf 1 juli wordt dit aantal uitgebreid tot 200
 • vanaf 30 mei zijn de grenzen tussen België en Nederland weer open. Er worden steekproefsgewijs grenscontroles uitgevoerd. Ons personeel beschikt te allen tijde over de juiste documenten
 • Koffietafels zijn vanaf 8 juni weer mogelijk met maximaal 10 personen aan tafel. Elke gast moet aan zijn of haar eigen tafel blijven zitten en er moet een afstand van 1,5 meter zijn tussen de tafels. Obers moeten een mondkapjes dragen.

Nederland

 • Uitvaartplechtigheden zijn toegestaan met inachtneming van 1,5 afstand tot een maximum van 100 personen. Hierbij wordt personeel niet meegerekend, dus 100 nabestaanden zijn toegestaan.
 • Horeca/koffietafels zijn toegestaan tot een maximum van 100 personen

Algemeen

 • Draagkracht heeft voldoende personele beschikbaarheid
 • Het hygiëneprotocol wordt door ons personeel nauwgezet gevolgd
 • Er worden voldoende latex handschoenen en desinfectie alcohol verstrekt aan personeel
 • met inachtneming van de 1,5 meter afstand kunnen dragers gewoon ingezet worden voor de voorkomende werkzaamheden.

26-05-2020

Versoepeling groepsgrootte bij uitvaarten

Per 1 juni en per 1 juli 2020 versoepelen de coronamaatregelen. Bij uitvaartplechtigheden mogen weer meer mensen aanwezig zijn.

De basis-coronamaatregelen blijven onverkort van kracht: regelmatig handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, papieren zakdoekjes gebruiken en 1,5 meter afstand van anderen houden.

30 personen bij de uitvaartplechtigheid
Met het van kracht worden van de coronamaatregelen in maart 2020 werd bepaald dat bij een uitvaartplechtigheid maximaal 30 personen aanwezig mochten zijn. Als aanwezigen werden niet alleen de nabestaanden geteld, maar ook personeel van bijvoorbeeld het uitvaartcentrum of crematorium, voorgangers, sprekers, muzikanten, etc.

Per 1 juni 2020 geldt dat bij een uitvaartplechtigheid 30 personen aanwezig mogen zijn, exclusief personeel, etc. Dertig personen is het maximum aantal. Dat aantal is uiteraard alleen toegestaan als het in de betreffende ruimte mogelijk is dat alle aanwezigen (die niet uit één huishouden komen) 1,5 meter afstand kunnen bewaren.

Ook 30 personen op het terras
Vanaf 1 juni is het ook weer toegestaan om catering aan te bieden rond een uitvaartplechtigheid. Over de richtlijnen waarmee dan rekening gehouden moet worden, leest u hier meer.

Bij mooi weer kunnen nabestaanden ervoor kiezen om de condoleance op een terras te houden. In de horeca geldt voor terrassen geen limiet voor het aantal gebruikers. Rond uitvaarten is het echter nadrukkelijk niet de bedoeling dat een “buitencondoleance” door meer mensen wordt bijgewoond dan de uitvaartplechtigheid.

Begraven met 30 personen
Voor begrafenissen worden dezelfde richtlijnen gehanteerd, als voor uitvaartplechtigheden binnen: vanaf 1 juni 2020 mogen bij de teraardebestelling 30 personen aanwezig zijn, exclusief uitvaartverzorger, dragers, voorganger, etc.

Van 30 naar 100 personen
Vanaf 1 juli 2020 wordt naar verwachting het maximumaantal aanwezigen bij een begrafenis- of crematieplechtigheid verhoogd van 30 naar 100 personen (exclusief personeel, etc.). Ook dan geldt dat het maximumaantal personen alleen verwelkomd kan worden, als de locatie het toelaat dat zij 1,5 meter afstand van elkaar bewaren.

Coronamaatregelen handhaven
Uitvaartcentra, crematoria en begraafplaatsen doen er uiteraard alles aan om ervoor te zorgen dat de grotere groepen nabestaanden en belangstellenden veilig afscheid kunnen nemen. Zo nemen zij extra hygiënemaatregelen en brengen zij aanwijzingen in hun panden aan. Van uitvaartverzorgers wordt verwacht dat zij nabestaanden voorbereiden op de coronaregels van de uitvaartlocatie en tijdens en rond uitvaartplechtigheden hun verantwoordelijkheid nemen bij het handhaven daarvan.


07-04-2020

Verduidelijking protocol wisselend kist contact

Indien er afwisselend contact met de kist plaatsvindt door nabestaanden en dragers dan zullen de dragers (zwart) latex handschoenen dragen.
Zo kunnen de dragers de kist uit de auto nemen en klaarzetten op de baar waarna nabestaanden het in en uit begeleiden overnemen. Ook kunnen de dragers na het begeleiden van nabestaanden de kist op het graf plaatsen en laten dalen zoals gebruikelijk.

De latex handschoenen zullen na de werkzaamheden direct weggegooid worden.
De dragers zullen bij alle diensten handschoenen bij zich hebben.

Indien wisselend contact met de kist vermeden kan worden heeft dit de voorkeur. Tevens vragen we ook bij het wisselen aan de kist de 1,5 meter afstand in acht te nemen.


27-03-2020

Aanvullende protocollen dienstverlening Draagkracht

Om besmettingsrisico te verminderen zullen de volgende maatregelen vanaf 28 maart gehanteerd worden:

 • Het is niet wenselijk om afwisselend dragers en familie de kist te laten begeleiden, dus bijvoorbeeld familie begeleidt naar voren, dragers draaien de kist en familie begeleidt naar buiten. Indien het om praktische redenen noodzakelijk is om dragers en familie af te laten wisselen in contact met de kist zullen de dragers (zwarte) latex handschoenen dragen welke na de dienst direct worden weggegooid.
 • Er wordt geen schepje en wijwater meer meegegeven met de dragers, indien u deze toch wilt gebruiken op de begraafplaats zullen de dragers deze enkel neerleggen voor nabestaanden en niet aanreiken.
 • Wij vragen u met klem om, indien het een uitvaart betreft waarbij het Corona virus de doodsoorzaak is, dit vooraf duidelijk aan ons te melden via opmerkingen in het bestelformulier, telefonisch via +31762043070 of via [email protected]

25-03-2020

Protocol uitvaart Coronavirus

Indien de overledene besmet is geweest met het Coronavirus vragen wij u om dit voor de uitvaart aan ons te melden. Dit kan via de opmerkingen bij de bestelling, via [email protected] of telefonisch aan ons bedrijfsbureau. We zullen dan de volgende voorzorgsmaatregelen nemen.

 • Briefing van de dragers omtrent de Corona besmetting voor de dienst.
 • Latex handschoenen worden gedragen.
 • Handgel wordt gebruikt.

We vragen u met nadruk om ons voorafgaand aan de dienst te informeren.


23-03-2020

Inzet personeel niet meegeteld in groepsgrootte

Op 23 maart heeft de Nederlandse overheid een nieuwe persconferentie gehouden waarbij bijeenkomsten van meerdere personen tot 1 juni verboden zijn. Expliciet werd de uitzondering voor uitvaarten genoemd.
Draagkracht volgt de overheidsmaatregelen strikt. Op dit moment geldt:
Nederland: Niet meer dan 30 aanwezigen
België: Niet meer dan 20 aanwezigen.

Maatregelen ten aanzien van personeel Draagkracht

Naar aanleiding van de aangescherpte overheidsmaatregelen om verspreiding van het Coronavirus te beperken zal Draagkracht de volgende maatregelen nemen ten aanzien van de veiligheid haar medewerkers:

 • Medewerkers zullen maximaal met twee personen per voertuig vervoerd worden. Een medewerker achter het stuur en een rechts achterin.
 • In de planning wordt rekening gehouden met overlappende verzameltijden op de Draagkracht vestiging. Waar nodig worden ploegen eerder ingepland om te voorkomen dat er meerdere ploegen tegelijk op de vestiging verzamelen.
 • Er geldt een maximum van twee medewerkers tegelijk bij het kledingrek.
 • Er zal met tape op de vloer indicaties aangegeven worden welke afstand in acht genomen moet worden.
 • Op de Draagkracht vestiging zal actief door de vestigingsmanager gewezen worden op 1,5 meter afstand bewaren.

21-03-2020

Met de steeds verdergaande maatregelen om de verspreiding van het Corona
virus te beperken is sinds 20 maart 2020 de grens met Nederland gesloten
voor niet-noodzakelijke reizen en wordt thuisblijven geadviseerd waar
mogelijk. Voor de inzet van ondersteunend personeel, zoals dragers en
assistent ceremoniemeesters, al dan niet vanuit Nederland, is er geen
belemmering om te reizen en ingezet te worden. Om zonder belemmering de
grenscontroles te passeren zullen door Nederlandse werknemers van
Draagkracht de benodigde documenten meegenomen worden te weten:

 • Ondertekende opdrachtbevestiging, opgesteld conform de vereiste
  Belgische wetgeving
 • Afschrift van de arbeidsovereenkomst naar Belgisch recht
 • Limosa melding
 • Geldige identificatie

Bovenstaande documenten hebben de dragers altijd digitaal bij zich. Om de
grenscontrole te bespoedigen zullen gedurende deze periode de dragers deze
documenten op papier bij zich dragen. Reeds op 21 maart hebben diverse
controles plaats gevonden en zijn de dragers zonder problemen tijdig op de
bestemming gearriveerd.

 • Draagkracht ondervindt geen belemmeringen bij inzet van personeel
  tijdens de Corona crisis.
 • Draagkracht voldoet aan alle wettelijke vereisten om personeel te
  verplaatsen.
 • Er zijn geen gevallen van Corona besmetting binnen de organisatie en er
  is ruim voldoende personeelscapaciteit.
 • Alle preventieve maatregelen worden in acht genomen zoals thuisblijven
  bij verkoudheidsklachten en social distancing.
 • Dragers zullen met maximaal 2 personen per voertuig zich verplaatsen.

Op www.draagkracht.nl/corona
kunt u altijd de laatste stand van zaken omtrent de inzet van personeel
nalezen.


20-03-2020

Geen belemmering dienstverlening Draagkracht in België

Vandaag om 16.00 uur is de grens tussen Nederland en België gesloten voor alle niet essentiële reizen. De levering van personeel bij uitvaarten is hiervan vrijgesteld en derhalve kunnen onze dragers zonder hinder ingezet worden bij uitvaarten.

Wij zullen extra maatregelen nemen op het gebied van tewerkstellingsattesten en legitimatie zodat oponthoud bij de grens tot een minimum wordt beperkt.

Dragers zullen de verplichte Limosa meldingen uitgeprint bij zich dragen alsook identificatiepapieren om controles te bespoedigen.

Als directeur en eigenaar van Draagkracht kan ik mij uw onzekerheid omtrent de gang van zaken rondom uitvaarten en Corona goed voorstellen. Dagelijks veranderen er maatregelen en worden deze uitgebreid. Langs deze weg wil ik u in deze onzekere tijden berichten dat wij geen enkele belemmering bij de inzet van personeel hebben. Wij beschikken over voldoende capaciteit om aan uw vraag aan dragers en ander uitvaartpersoneel te voldoen en verwachten dit ook in de komende weken te kunnen blijven doen.

Wij staan voor u klaar.

Bij vragen en onzekerheid over onze dienstverlening zijn wij 24/7 bereikbaar via +31762043070. Ook vindt u de laatste berichtgeving op www.draagkracht.nl/corona

Wij wensen u en uw naasten alle gezondheid en sterkte in deze onzekere tijd, onze gezondheid is het belangrijkste en we hopen allen goed door deze tijden te geraken.

Met vriendelijke groet,

Victor ten Cate

Directeur Draagkracht


18-03-2020

Door last minute preventieve ziekmeldingen en dus afmeldingen van dragers conform RIVM protocol kan het zijn dat er andere dragers naar de diensten komen dan de namen die op de werkbon vermeld staan. We hebben momenteel meer dan voldoende beschikbaarheid en geen Corona besmettingen in de organisatie. We verwachten dus geen enkele belemmering in beschikbaarheid van dragers.


Om te voldoen aan het social distancing protocol zullen we vanaf vandaag 12.00 dragers voor diensten in België met maximaal 2 personen per auto vervoeren. We zullen hiervoor dus meer voertuigen inzetten.

Gezien onze dienstverlening van essentiële en noodzakelijke aard is hebben we geen belemmering van de restrictie in verplaatsing van personen in België.


17-03-2020

Draagkracht zal vanaf 18 maart de hygiënerichtlijnen verscherpen om zo de kans op verspreiding van het Corona virus onder nabestaanden en medewerkers te minimaliseren. De volgende maatregelen zullen genomen worden:

 • Geen schriftelijke condoleance meer. Dragers zullen dus geen condoleance bladen meenemen naar de dienst
 • Kerkboekjes worden op tafel achterin de kerk klaargelegd en niet aangereikt aan nabestaanden
 • Collecteschalen en bidprentjes worden halverwege de dienst achter in de kerk neergezet zodat nabestaanden bij het einde van de dienst aan de collecte kunnen bijdragen en een bidprentje kunnen pakken, deze worden niet aangereikt door de dragers tijdens de dienst. Eventueel is een alternatief hiervoor mogelijk indien er geen hand op hand contact plaatsvindt zoals bijvoorbeeld een offergang met tafel voor in de kerk tijdens de dienst.

16-03-2020

Vanavond, maandag 16 maart is er meer duidelijkheid over de aanpak van de Corona uitbraak. Er wordt getracht met maximale controle ervoor te zorgen dat er in de loop der maanden een groepsimmuniteit ontstaat. Deze aanpak van de regering geeft aan dat er bewust niet gekozen wordt voor een totale lock-down omdat dit een volledige ontregeling van de samenleving zou betekenen. Wij zullen bij Draagkracht uiteraard strikt de RIVM richtlijnen blijven volgen welke zijn:

 • Geen handen schudden
 • Thuisblijven van medewerkers bij symptomen zoals hoesten, niezen of koorts
 • Thuiswerken waar mogelijk
 • Bewaar waar mogelijk gepaste afstand (1,5 meter)
 • Hoest en nies aan de binnenkant van de ellenboog of in een papieren zakdoek
 • Was regelmatig handen

Om afstand te kunnen bewaren zullen wij het schouderen met 6 dragers tijdelijk niet kunnen invullen. Dit zal op een rijdende baar gebeuren waarbij de 5e en 6e dragers voor en achter de baar zullen lopen om te kunnen assisteren bij tilwerkzaamheden.

Wij verwachten met inachtneming van bovenstaande maatregelen en beleid vanuit de regering geen gevaar voor de continuïteit van onze dienstverlening. We zullen u uiteraard steeds op de hoogte houden bij ontwikkelingen of veranderingen.


15-03-2020

Geachte relatie,

De gezondheid en veiligheid van u en onze medewerkers staan altijd voorop. We volgen daarom de adviezen vanuit de Nederlandse overheid op de voet. Voor nu heeft dit geen grote impact op de huidige dienstverlening en kunnen wij u blijven voorzien van personeel.
Medewerkers die grieperig en/of verkouden zijn of andere symptomen vertonen, worden niet ingezet en blijven thuis.
Wij blijven de updates van het RIVM en BGNU nauwlettend in de gaten houden. Mochten hier wijzigingen omtrent onze dienstverlening uit voortkomen zullen wij u hiervan direct op de hoogte brengen.
Mocht u vragen hebben kunt u contact opnemen met ons via [email protected]

Met vriendelijke groeten,

Draagkracht Nederland B.V.