Draagkracht en het Coronavirus

24-11-2021

Geachte relatie,

Vanaf woensdag 24 november 2021 is de maatregel om 1,5 meter afstand te houden vanuit de Nederlandse overheid weer verplicht. Binnen deze en andere geldende corona-maatregelen willen wij in overleg met u zoveel mogelijk onze dienstverlening aanbieden, zoals u dat voor de corona-maatregelen van ons gewend was.

Specifiek verandert er per 24 november 2021 het volgende m.b.t. de inzet van ons personeel:

  • Het verzorgen van de collecte in de kerk is in aangepaste vorm en in overleg mogelijk
  • Personeel van Draagkracht is in de gelegenheid om te dragen of schouderen met 6 personen
  • Het verzorgen van de schriftelijke condoleance is mogelijk
  • Overig materiaal, zoals een aspergil of schepje, kan meegenomen worden maar niet aangereikt worden door onze medewerkers
  • In Nederland zullen onze medewerkers een mondmasker dragen als op locatie geen gebruik gemaakt wordt van een coronatoegangsbewijs

Graag willen wij u vragen onze medewerkers de ruimte te geven om hun werkzaamheden veilig en correct uit te kunnen voeren en nabestaanden en genodigden hier tevens op te attenderen. Dit zodat de 1,5 meter, waar mogelijk, gehanteerd kan worden.

Wij zullen u zo spoedig mogelijk informeren bij een volgende wijziging in beleid vanuit de Nederlandse en/of Belgische overheid om, met inachtneming van de geldende maatregelen, onze dienstverlening optimaal te laten aansluiten bij de wensen van u en de nabestaanden.

Voor gedetailleerde informatie omtrent de nationale overheidsmaatregelen kunt u terecht: